Kontakty

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť FANDI s.r.o.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro , vložka 32730/V

FANDI s.r.o.
Potočná 1510/3, 040 01 Košice
Slovenská republika

IČO:       47226811          
DIČ:       2023812472
IČ DPH: SK2023812472  firma je platcom DPH

Distribučný sklad: 
Žitnoostrovská 1302/3
929 01 Dunajská Streda

tel.:   
    0908 206 206  email:   info@mojanalepka.sk    

facebook: Mojanalepka .sk - nálepky na auto s menom

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: FIO BANKA
Č.účtu/kód:      2500443907/8330 
IBAN:              SK4783300000002500443907
SWIFT:             FIOZSKBAXXX
variabilný symbol:  číslo vašej objednávky

 

Orgán dozoru: 
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55 
fax č. 055/622 46 95 


Zodpovedný vedúci: Alexandra Kyska
Kontakt:  info@mojanalepka.sk


Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky (pracovné dni: 09:00 - 15:00 hod.) na uvedených kontaktoch